Sve naše proizvode na teritoriji Podgorice dostavljamo u roku od sat vremena od primanja porudžbine.

Sve naše proizvode na teritoriji Crne Gore dostavljamo kurirskom službom u roku od 24h od primanja porudžbine.


Kamagra gel (VOL 1) - Potencija Podgorica

1 kutija - 10€
5 kutija - 45€
10 kutija - 80€

Kamagra gel (VOL 1)

Kamagra oral jelly (gel) sa 7 ukusaje prirodan preparat za potenciju muškarca izmeu 18 - 45 godina ~ivota. Bez aritmija i ne~eljenih efekata.

SASTAV
Jedna kesica sadr~i 100mg sildenafila u obliku citrata, kao i pomone supstance (npr. Mikrokristalna celuloza, magnezijum stearate i dr.).

DEJSTVO
Sildenafil je sna~an selektivni inhibitor cGMP-specifi ne fosfodiesteraze (PDE 5), odgovorne za razlaganje cikli nog GMP u corpus caverusumu penisa. Lijek nema direktno relaksantno dejstvo ve potencira dejstvo azotmonoksida (NO) u kavemoznom tijelu. Pri seksualnoj stimulaciji, kada je sistem NO/cGMP aktiviran, sildenafil inhibiše PDE 5, razgradnja cGMP je manja, pa njegova koncetracija u corpus caverusumu raste. Prema tome, seksualna stimulacija je uslov za dejstvo lijeka.

NE}ELJENA DEJSTVA
Ne~eljena dejstva su obi no prolazna (min-sati), a blago su do umjereno izraena. Naj eša ne~eljena dejstva su: prolazna glavobolja, crvenilo, vrtoglavica, dispepsija i rihitis. Osim toga, opisane su i sporadi ne promjene vida (1,9%). Iako posjeduje blago vozodilatatorno dejstvo, sildenafil ne mijenja sr anu frekvencu.

MJERE OPREZA
Konsultujte  vašeg ljekara prije upotrebe i obratite mu pa~nje na ljekove za lije enje angine prektorisa (npr. nitrati i sli no). Ne koristite ga posle isteka roka upotrebe ozna enog na originalnom pakovanju.

DOZIRANJE I NA IN PRIPREME
Preporu ena doza je 100mg, 30-60min. prije seksualnog odnosa. Maksimalan broj doza je jedna kesica u toku jednog dana. Posle obilnog obroka, potrebno je više vremena na zapo injanje dejstva lijeka. Alkohol prolazno smanjuje sposobnost erekcije, tako da se ne preporu uje konzumiranje alkoholnih pia u veoj mjeri prije uzimanja. Rok upotrebe je ozna en na originalnom pakovanju. uvati na temperaturi do 30 stepeni da bi se lijek zastitio od vlage.

Proizvoa : Ajanta Pharma Limited, Charkop, Kandivli (W), Mumbai 400 067. Made in India